23-ročná história firmy je príbehom stabilného rastu a rozširovania kompetencií

Spoločnosť MIM vstúpila v roku 2000 na slovenský trh s ponukou konzultačných služieb v oblasti IT. Za krátky čas sa vypracovala na uznávanú poradenskú a implementačnú spoločnosť poskytujúcu predovšetkým „back-office“ riešenia pre organizácie verejnej správy na báze technológie SAP. Postupne pribudli kompetencie a skúsenosti z oblastí analýzyoptimalizácie procesov verejnej správy a business intelligence.

Viac ako 10 rokov sa MIM venuje manažmentu dát. Svojimi odbornými kapacitami prispieva k tvorbe koncepčných riešení využívania dát pre automatizáciu procesov štátnych organizácií, integráciu informačných systémov verejnej správy a podieľa sa na návrhu,  realizácii a rozvoji riešenia podporujúceho koncept „Jedenkrát a dosť“.

V roku 2018 vstúpila spoločnosť MIM do segmentu územných samospráv s vlastným riešením optimalizácie vývozu zmesového komunálneho odpadu (ESONA), ktoré si na slovenskom trhu rýchlo našlo zákazníkov vzhľadom na jeho jednoduchosť a vysokú nákladovú efektívnosť.

Za všetko hovorí viac ako 300 realizovaných projektov a podpora pre 45 zákazníkov a partnerov.